Overheidsopdrachten: alles wat je moet weten deel 2

Welke basisvaardigheden heb je als ondernemer nodig om overheidsopdrachten in te dienen én te winnen? Van publicatie of marktverkenning tot aan de sluiting van de procedure: in deze blog wordt op overzichtelijke wijze laten zien hoe je als ondernemer het best door dit proces kunt navigeren. Lees ook deel 1 van deze blog. 

1. Hoe verloopt het regelmatigheidsonderzoek? 

Na de controle van de selectie wordt nagekeken of de offertes regelmatig zijn. Staan er substantiële of niet-substantiële onregelmatigheden in? Voldoet offerte aan de wettelijke vereisten? Is de offerte conform de regels en technische eisen die zijn opgenomen in het bestek? Eventuele materiële fouten of rekenfouten kunnen direct door de aanbesteder worden verbetert. Indien de aanbesteder beslist om iets in de offerte van een van de inschrijvers te regulariseren, dan moet dit op basis van het gelijkheidsbeginsel ook plaatsvinden voor de andere offertes.  

Uiteraard worden de gegeven prijzen in de offerte geverifieerd. Liggen de prijzen binnen de marge van de redelijkheid? Zijn deze niet te hoog of juist te laag? Mocht het nodig zijn, dan kan er nog een aanvullend prijsonderzoek worden gedaan. Hierbij dient de ondernemer verantwoording af te leggen voor de schijnbaar abnormaal hoge of lage prijzen.  

2. Wat zijn de selectiecriteria?  

In een plaatsingsprocedure zijn er altijd een aantal selectiecriteria waaraan de inschrijvers moeten voldoen. Zo zijn er een aantal verplichte uitsluitingsgronden, zoals het begaan van een misdrijf. Maar wordt er ook gekeken naar facultatieve uitsluitingsgronden om te kijken of een inschrijver betrouwbaar genoeg is. Er wordt bijvoorbeeld gecheckt of er geen fiscale schulden zijn of dat een inschrijver wellicht al eerder een overheidsopdracht succesvol heeft uitgevoerd. 

Daarnaast wordt er ook gekeken naar de geschiktheid van de inschrijver. Beschikt men over de nodige inschrijvingen of certificaten? Heeft de inschrijver voldoende economische en financiële draagkracht? Is de nodige kennis en ervaring aanwezig?  

Tot slot is het van groot belang om te kijken of de overheidsopdracht zich boven de Europese drempel bevindt. Indien dit zo is, heeft u een UEA nodig. Zonder kunt u de volledige inschrijving op uw buik schrijven. Voor opdrachten onder deze drempel is er geen UEA nodig. Sterker nog, deze mag dan ook niet ingediend worden.  

3. Welke gunningscriteria bestaan er?  

Voor het gunnen van een overheidsopdracht aan één of meerdere inschrijvers worden bepaalde criteria gebruikt. Dit verschilt per type overheidsopdracht. Zo wordt er bij de ene procedure enkel gekeken naar de prijs en kosten in de offerte. Indien de offertes regelmatig zijn, dan wint de ondernemer met het economisch meest voordelige voorstel. 

Een andere optie is dat er wordt gekeken naar de verhouding tussen de prijs en de kwaliteit van de offertes. De prijs speelt dan nog steeds een rol, maar is niet doorslaggevend in de beslissing. Verschillende kwaliteitskenmerken, zoals een betere afwerking of het gebruik van duurzamere materialen, kunnen dan ook een doorslag geven.  

Wil je weten wat EBP voor jou kan betekenen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Newsletter


  • Lees hier de algemene voorwaarden. De verzamelde persoonlijke informatie wordt verwerkt door EBP bv, btw-nummer: BE 0451.979.022. Ze zijn onder meer nodig om uw aanvraag te verwerken en worden vastgelegd in onze databank. EBP of een bedrijf van de Infopro Digital-groep kan deze bestanden gebruiken om u of hun klanten producten en / of diensten aan te bieden die nuttig zijn voor uw professionele activiteiten of om u te integreren in professionele archieven. Om uw rechten uit te oefenen, er bezwaar tegen te maken of om meer te weten te komen: Handvest Betreffende Persoonsgegevens.

mockup-plateforme-EBP-gratis-proef

ONTVANG EEN GRATIS PROEF MET RELEVANTE OPDRACHTEN

Gratis en vrijblijvend

Bekijk welke opdrachten er in jouw sector zijn

Zo zie je direct jouw kansen en hoe je een commerciële voorsprong opbouwt.

Share This
Scroll to Top