Mythe

Mythe nr 6: te korte termijn om offerte voor te bereiden

“Je moet uit de startblokken schieten zodra de overheidsopdracht is gepubliceerd”, is een vaak gehoorde zin. Toch heeft het geen zin om te snel te willen gaan. De overheden voorzien diverse maatregelen, zodat de ondernemers voldoende tijd krijgen om in te schrijven op aanbestedingen. 1. Vooraankondiging De aanbestedende dienst kan zijn plannen voor de gunning …

Mythe nr 6: te korte termijn om offerte voor te bereiden Read More »

Mythe nr 5: veel referentieprojecten kunnen voorleggen

Dit is helemaal niet noodzakelijk. De grootte en de verscheidenheid aan overheidsopdrachten is zo divers als de ondernemingen zelf. Ook kleinschalige organisaties kunnen dus overheidsopdrachten binnenhalen! Om een aanbesteding toegekend te krijgen en wanneer het bedrag van de werken hoger is dan een bepaalde drempel, moet elke ondernemer een verplichte erkenning voorleggen of het bewijs …

Mythe nr 5: veel referentieprojecten kunnen voorleggen Read More »

Mythe nr 4: lang wachten op je geld

Dit is wellicht het hardnekkigste cliché als het om overheidsopdrachten gaat. Betalingstermijnen De regels zijn nochtans zonneklaar: de aanbesteder beschikt over een verificatieperiode van 30 dagen en een betalingstermijn van maximum 30 dagen, te rekenen vanaf de vervaldag van de verificatie. De maximaal toegelaten termijn bedraagt dus 60 dagen, te rekenen vanaf de overhandiging van …

Mythe nr 4: lang wachten op je geld Read More »

Mythe nr 3: weinig kans op succes voor kleine ondernemingen

De zko/kmo’s lijden vaak aan koudwatervrees wanneer het gaat om overheidsopdrachten. Vooral omdat ze vrezen dat ze tijd en middelen zullen besteden aan een zaak die bij voorbaat verloren lijkt. Jammer genoeg blijft het idee dat overheidsopdrachten enkel voorbehouden zijn aan grote organisaties sterk leven. Niets is minder waar Sinds de openbare besturen het begrip …

Mythe nr 3: weinig kans op succes voor kleine ondernemingen Read More »

Mythe nr 2: Onrealistische toegangsvoorwaarden

Ook hier is de realiteit veel genuanceerder. Het klopt dat de aanbestedende dienst altijd moet nagaan dat de selectiecriteria van een overheidsopdracht in verhouding staan tot het voorwerp. Die criteria kunnen betrekking hebben op: de geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen; en/of de economische en financiële draagkracht; de technische en beroepsbekwaamheid. De aanbestedende dienst kan …

Mythe nr 2: Onrealistische toegangsvoorwaarden Read More »

Mythe nr 1: de procedure gaat gepaard met een hoop papierwerk

De openbare diensten staan bekend om hun nooit aflatende papierwinkel Dit cliché lijkt de tand des tijds ongeschonden te doorstaan. Nochtans oogt de realiteit van de overheidsopdrachten helemaal anders. Elektronisch inschrijven op overheidsopdrachten De wet van 17 juni 2016 voorziet namelijk dat het communiceren en het uitwisselen van informatie tussen aanbestedende dienst en de inschrijvers …

Mythe nr 1: de procedure gaat gepaard met een hoop papierwerk Read More »

Scroll to Top