Afval

Overheidsopdrachten voor afval

Ben je actief in de ophaling, het transport en/of de verwerking van afval? Is je bedrijf gespecialiseerd in bodemsanering, het reinigen van straten en riolen of sneeuwruiming? Of verkoop je artikelen voor de ophaling en verwerking van vuilnis? Dan is de kans groot dat er overheidsopdrachten en aanbestedingen zijn die bij jouw aanbod en diensten passen.

2.890 openbare aanbestedingen voor afvalbedrijven in 2021

Lokale besturen en andere overheden doen heel vaak een beroep op ondernemers zoals jou om bepaalde fracties op te halen, vervuilde sites te saneren of afvaloplossingen aan te reiken. Daarvoor schrijven ze aanbestedingen uit, ook wel tenders genoemd. In 2020 schreef de overheid en haar administraties meer dan 2.890 openbare aanbestedingen uit voor vuilnisophaling en -verwerking, bodemsanering, enzovoort. Dat zijn bijna 8 overheidsopdrachten per dag.
Check de cijfers in onze TenderTrends voor de afvalsector.

Ontwikkelingen in tender voor afvalbranche

In aanbestedingen voor de milieusector komen de jongste jaren enkele trends nadrukkelijk naar voren. De meeste trends komen voort uit algemene en sociale ontwikkelingen zoals arbeidsparticipatie, de inzet van specifieke doelgroependuurzaamheid van je organisatie en processen, afvalscheiding en circulaire economie.

Meten is weten, en dat geldt in bijzonder voor de afvalbranche. Overheden willen steeds meer inzicht verwerven in de milieueffecten van hun beleid. Een gedegen dataverzameling, -beheer en -rapportering is dan ook cruciaal.

Administraties vragen daarnaast soms ondersteuning op vlak van sensibilisering van burgers en andere stakeholders. Zoals bijvoorbeeld het aanleveren van lesmateriaal of andere didactische tools. Gedragsverandering is in de ogen van de overheid namelijk een van de sleutels voor een geslaagd beleid.

Overheden hebben de privésector nodig om klimaatdoelstellingen te behalen

De wereld staat voor een immense klimaatopgave. Afvalreductie, inzameling, hergebruik, recycling, composteren, verbranden met
energieterugwinning: nagenoeg alles wat de milieusector doet, draagt bij aan het beperken van broeikasemissies.

Gemeenten, provincies, zelfstandig bestuursorganen en overheden kopen de inzameling en verwerking van afval in via een openbare aanbesteding. Zij spelen een centrale rol in de klimaat- en wuilnisproblematiek en zijn op zoek naar afvalbedrijven en -verwerkers om afval op een veilige en zo duurzaam mogelijke manier aan te pakken.

Ontdek hoe je al die interessante overheidsopdrachten vindt

Newsletter


  • Lees hier de algemene voorwaarden. De verzamelde persoonlijke informatie wordt verwerkt door EBP bv, btw-nummer: BE 0451.979.022. Ze zijn onder meer nodig om uw aanvraag te verwerken en worden vastgelegd in onze databank. EBP of een bedrijf van de Infopro Digital-groep kan deze bestanden gebruiken om u of hun klanten producten en / of diensten aan te bieden die nuttig zijn voor uw professionele activiteiten of om u te integreren in professionele archieven. Om uw rechten uit te oefenen, er bezwaar tegen te maken of om meer te weten te komen: Handvest Betreffende Persoonsgegevens.

mockup-plateforme-EBP-gratis-proef

ONTVANG EEN GRATIS PROEF MET RELEVANTE OPDRACHTEN

Gratis en vrijblijvend

Bekijk welke opdrachten er in jouw sector zijn

Zo zie je direct jouw kansen en hoe je een commerciële voorsprong opbouwt.

Share This
Scroll to Top