Zorgsector

Overheidsopdrachten voor de zorgsector

Ben je actief in de verkoop van medische toestellen, farmaceutische artikelen of materiaal voor labo’s? Is je bedrijf gespecialiseerd in de schoonmaak van ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen? Of lever je ook diensten in de medische of sociale sector? Dan is de kans groot dat er overheidsopdrachten en aanbestedingen zijn die bij jouw aanbod en diensten passen.

x.xxx openbare aanbestedingen voor gezondheidssector in 2020

Overheden, ziekenhuizen en openbare organisaties doen heel vaak een beroep op ondernemers zoals jou om hun gebouwen te reinigen en desinfecteren. Of om medisch materiaal, apparatuur, disposables en hulpmiddelen aan te kopen. Zowel binnen de intramurale als extramurale zorg.

In 2020 schreven ziekenhuizen, verpleeghuizen, bejaardenhuizen, psychiatrische klinieken en andere zorginstellingen hiervoor meer dan xxxx openbare aanbestedingen uit. Dat zijn bijna x overheidsopdrachten per dag. Check de cijfers in onze TenderTrends voor de zorgsector. [add link to most recent TenderTrends]

Toenemende vraag naar gezondheidszorg

Iedereen heeft gezondheidszorg nodig. En wat iedereen nodig heeft, biedt kansen voor ondernemers zoals jij. Volgens het jongste rapport van de WHO (december 2020) werd er in 2018 voor 8.300 miljard USD aan zorg besteed op wereldschaal. Dat stemt overeen met 10% van het globale bbp. In Europa wordt gemiddeld 9,8% van het bruto binnenlands product gespendeerd aan gezondheid (10,3% in België).

Verschillende trends leiden ertoe dat uitgaven nog zullen toenemen. De bevolkingsgroei is er een van. Meer mensen, betekent ook meer mensen die support nodig hebben. Bovendien leven we steeds langer en vergt vergrijzing extra uitgaven. In 1960 telde onze planeet 20.000 honderdjarigen. Tegen 2060 zullen dat er volgens de VN bijna 5,5 miljoen zijn. Daarnaast is er ook een toenemende focus op welbevinden en gezondheid: we willen allemaal gezonder en langer leven en dat vergt financiële inspanningen van overheden.

Overheden zoeken leveranciers voor zorgsector

Een goed functionerende zorgsector is cruciaal. Dat heeft de coronacrisis intussen wel aangetoond. Ondertussen verschuift de sector steeds meer naar decentralisatie en open samenwerkingsverbanden, neemt het consumentisme toe en neemt digitalisering een hoge vlucht. Bovendien staat innovatie niet stil, denk aan robotchirurgie en de inzet van mobiele labo-apparatuur. Overheden en administraties zijn dan ook door middel van tenders steeds op zoek naar toeleveranciers die oplossingen kunnen aanbieden voor de uitdagingen van vandaag en morgen.

Ontdek hoe je al die interessante overheidsopdrachten vindt [add link to leadmagnet]

Newsletter


  • Lees hier de algemene voorwaarden. De verzamelde persoonlijke informatie wordt verwerkt door EBP bv, btw-nummer: BE 0451.979.022. Ze zijn onder meer nodig om uw aanvraag te verwerken en worden vastgelegd in onze databank. EBP of een bedrijf van de Infopro Digital-groep kan deze bestanden gebruiken om u of hun klanten producten en / of diensten aan te bieden die nuttig zijn voor uw professionele activiteiten of om u te integreren in professionele archieven. Om uw rechten uit te oefenen, er bezwaar tegen te maken of om meer te weten te komen: Handvest Betreffende Persoonsgegevens.

mockup-plateforme-EBP-gratis-proef

ONTVANG EEN GRATIS PROEF MET RELEVANTE OPDRACHTEN

Gratis en vrijblijvend

Bekijk welke opdrachten er in jouw sector zijn

Zo zie je direct jouw kansen en hoe je een commerciële voorsprong opbouwt.

Share This
Scroll to Top