Juridisch

Overheidsopdrachten in 2020: welke impact heeft Covid-19?

Wat zijn de aanpassingen in de regelgeving omtrent overheidsopdrachten in 2020? En welke impact hebben de Covid-19 maatregelen op de uitvoering hiervan? Als een van de sprekers tijdens National Tender Day 2020 vat Christian Geldhof, openbare aankoper en opleider in overheidsopdrachten bij de Federale Politie, moeiteloos al deze actuele ontwikkelingen samen.   Aanpassingen in de regelgeving  …

Overheidsopdrachten in 2020: welke impact heeft Covid-19? Read More »

Nietigheid en overheidsopdrachten

Een overheidsopdracht is een publiek contract, ofwel een overheidscontract. Deze zijn onderworpen aan bijzondere wetgeving. Door de tijd heen is er stelselmatig meer rechtsbescherming gekomen. Neem bijvoorbeeld de nieuwste maatregel waarbij er een mogelijkheid is van een ‘stand still’ periode van 15 dagen voordat een contract definitief kan worden gesloten.   Nietigheidsverklaring Over de mogelijkheid tot …

Nietigheid en overheidsopdrachten Read More »

Gegevensbescherming bij overheidsopdrachten (deel 2) 

Voor overheidsopdrachten geldt dat er soms gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens, door zowel de aanbesteder als de ondernemer. Deze gegevens dienen te worden verwerkt en beschermt volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Maar wat zijn de best practices voor een goede naleving van deze regelgeving bij overheidsopdrachten? Lees hier ook deel 1 …

Gegevensbescherming bij overheidsopdrachten (deel 2)  Read More »

Gegevensbescherming bij overheidsopdrachten (deel 1) 

Voor overheidsopdrachten geldt dat er soms gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens, door zowel de aanbesteder als de ondernemer. Deze gegevens dienen te worden verwerkt en beschermt volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze blog leert u wat de AVG inhoudt en in welke relatie deze regelgeving staat tot overheidsopdrachten. Lees hier …

Gegevensbescherming bij overheidsopdrachten (deel 1)  Read More »

Wat zijn de voordelen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Steeds meer bedrijven worden geconfronteerd met afwezige werknemers door arbeidsongeschiktheid. In België zijn er momenteel meer dan 400.000 langdurige afwezigen op de werkvloer. Gemiddeld zijn dit 7 op de 100 werknemers. Dit is vergeleken met 10 jaar geleden meer dan het dubbele. De eerste forse stijging werd in 2016 waargenomen. Ondanks dat er in 2019 …

Wat zijn de voordelen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Read More »

De nieuwe Europese drempelbedragen voor 2022 en 2023

Bij de plaatsing van overheidsopdrachten dient de aanbestedende dienst rekening te houden met de Europese drempelwaarden. Wanneer de geraamde waarde van een overheidsopdracht evenveel of meer is dan het Europese drempelbedrag, dan is deze opdracht onderworpen aan de Europese regelgeving. Deze bedragen worden elke 2 jaar vastgesteld door de Europese Commissie. Voor overheidsopdrachten met een …

De nieuwe Europese drempelbedragen voor 2022 en 2023 Read More »

Scroll to Top