Mythe nr 4: lang wachten op je geld

Dit is wellicht het hardnekkigste cliché als het om overheidsopdrachten gaat.

Betalingstermijnen

De regels zijn nochtans zonneklaar: de aanbesteder beschikt over een verificatieperiode van 30 dagen en een betalingstermijn van maximum 30 dagen, te rekenen vanaf de vervaldag van de verificatie. De maximaal toegelaten termijn bedraagt dus 60 dagen, te rekenen vanaf de overhandiging van de schuldvordering tot de uiterste betaaldatum.

De algemene termijn is evenwel variabel en kan ook korter zijn. Wanneer de verificatieperiode slechts 10 dagen in beslag neemt, begint de betalingstermijn te lopen vanaf dag 11, waardoor de totale termijn 40 dagen korter wordt.

De betalingstermijn kan enkel in uitzonderlijke gevallen verlengd worden voor zeer complexe aanbestedingen. Zo kan een eventuele verlenging besproken worden voor de bouw van een waterzuiveringsstation of de ontwikkeling van een ICT-systeem, maar niet voor de aankoop van kantoorbenodigdheden. De verlenging moet duidelijk gemotiveerd worden in het bijzonder bestek.

Verificatieperiode

De verificatieperiode kan wel verlengd worden. Tijdens die periode krijgt de aanbesteder de mogelijkheid om een proces-verbaal op te maken waarin hij de werken oplijst die tegen betaling aanvaard worden. Om misbruik te voorkomen en te vermijden dat de aanbestedende dienst de verificatieperiode enkel verlengt om de betalingstermijn uit te stellen, verscherpte de overheid de regelgeving. Wanneer de verificatieperiode overschreden wordt, wordt de betalingstermijn ingekort met het aantal dagen van overschrijding. Indien de aanbestedende dienst de verificatieperiode bijvoorbeeld met 7 dagen vertraagt, dan wordt de betalingstermijn met 7 dagen ingekort.

Indien de aanbesteder de globale termijn overschrijdt (de verificatieperiode plus de betalingstermijn), dan heeft de inschrijver van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op de betaling van een verwijlinterest (altijd berekend excl. btw) voor het aantal dagen van overschrijding van de termijn.

Onze blog over mythe nummer 3, weinig kans op succes voor kleine ondernemingen, al gelezen? Of lees hier verder over mythe 5

Download hier ons ebook met een overzicht van alle 7 mythes over overheidsopdrachten. 

Newsletter


  • Lees hier de algemene voorwaarden. De verzamelde persoonlijke informatie wordt verwerkt door EBP bv, btw-nummer: BE 0451.979.022. Ze zijn onder meer nodig om uw aanvraag te verwerken en worden vastgelegd in onze databank. EBP of een bedrijf van de Infopro Digital-groep kan deze bestanden gebruiken om u of hun klanten producten en / of diensten aan te bieden die nuttig zijn voor uw professionele activiteiten of om u te integreren in professionele archieven. Om uw rechten uit te oefenen, er bezwaar tegen te maken of om meer te weten te komen: Handvest Betreffende Persoonsgegevens.

mockup-plateforme-EBP-gratis-proef

ONTVANG EEN GRATIS PROEF MET RELEVANTE OPDRACHTEN

Gratis en vrijblijvend

Bekijk welke opdrachten er in jouw sector zijn

Zo zie je direct jouw kansen en hoe je een commerciële voorsprong opbouwt.

Share This
Scroll to Top