Waarom

Er zijn veel netwerkmogelijkheden

Bouw je netwerk uit door te werken voor de overheid Wanneer je als leverancier of contractor voor een overheid werkt, doe je niet alleen waardevolle ervaring op en genereer je niet alleen omzet. Werken voor openbare besturen kan ook uitstekende contacten opleveren. 1. Werken aan een duurzame relatie Het binnenrijven van een eerste aanbesteding is …

Er zijn veel netwerkmogelijkheden Read More »

Extra/hoofdbron van inkomsten

Overheidsopdrachten: aanvullend of hoofdinkomen voor je onderneming? Overheden zijn grote werkgevers. In België zijn honderdduizenden mensen (ambtenaren, leerkrachten, hulpverleners, etc.) rechtstreeks of onrechtstreeks afhankelijk van hun inkomen van de overheid. Maar ook bedrijven kunnen een (groot) deel van hun inkomsten uit de openbare sector verwerven. 1. Klantenbestand uitbreiden en diversifiëren De overheid als klant hebben …

Extra/hoofdbron van inkomsten Read More »

Het is een zeer stabiele markt

Crisis of niet: de overheid blijft een stabiele opdrachtgever Financiële crisis, coronacrisis of andere crisis? Als het minder goed gaat, is het altijd mooi meegenomen om als ondernemer wat houvast te hebben. Gedurende jaren waarin consumenten, investeerders en bedrijven de vinger op de knip houden, kan er immers een pak omzet wegvallen. In die periodes …

Het is een zeer stabiele markt Read More »

Er circuleert veel geld

Hoeveel valt er te verdienen met overheidsopdrachten? Het bruto binnenlands product in België bedroeg in 2020 zo’n 451,2 miljard euro. Dat is de waarde van alle geproduceerde diensten en goederen in ons land in dat jaar. Van die 451,2 miljard euro ging maar liefst 69 miljard euro naar openbare aanbestedingen[1]. 1. Niet voor elke aankoop …

Er circuleert veel geld Read More »

Het is een zeer grote markt

Hoe groot is de markt voor overheidsopdrachten?   1. Openbare aanbestedingen: big business in België (en de buurlanden) In België schreven de overheden de afgelopen 5 jaar gemiddeld 20.500 aankoopprocedures per jaar uit. Dat zijn er 79 per werkdag. Openbare besturen kopen grote hoeveelheden goederen en services in om hen te helpen bij de uitvoering …

Het is een zeer grote markt Read More »

Scroll to Top