Waarom

Extra/hoofdbron van inkomsten

Overheidsopdrachten: aanvullend of hoofdinkomen voor je onderneming? Overheden zijn grote werkgevers. In België zijn honderdduizenden mensen (ambtenaren, leerkrachten, hulpverleners, etc.) rechtstreeks of onrechtstreeks afhankelijk van hun inkomen van de overheid. Maar ook bedrijven kunnen een (groot) deel van hun inkomsten uit de openbare sector verwerven. 1. Klantenbestand uitbreiden en diversifiëren De overheid als klant hebben …

Extra/hoofdbron van inkomsten Read More »

Er circuleert veel geld

Hoeveel valt er te verdienen met overheidsopdrachten? Het bruto binnenlands product in België bedroeg in 2020 zo’n 451,2 miljard euro. Dat is de waarde van alle geproduceerde diensten en goederen in ons land in dat jaar. Van die 451,2 miljard euro ging maar liefst 69 miljard euro naar openbare aanbestedingen[1]. 1. Niet voor elke aankoop …

Er circuleert veel geld Read More »

Het is een zeer grote markt

Hoe groot is de markt voor overheidsopdrachten?   1. Openbare aanbestedingen: big business in België (en de buurlanden) In België schreven de overheden de afgelopen 5 jaar gemiddeld 20.500 aankoopprocedures per jaar uit. Dat zijn er 79 per werkdag. Openbare besturen kopen grote hoeveelheden goederen en services in om hen te helpen bij de uitvoering …

Het is een zeer grote markt Read More »

Scroll to Top