Mythe nr 5: veel referentieprojecten kunnen voorleggen

Dit is helemaal niet noodzakelijk. De grootte en de verscheidenheid aan overheidsopdrachten is zo divers als de ondernemingen zelf. Ook kleinschalige organisaties kunnen dus overheidsopdrachten binnenhalen!

Om een aanbesteding toegekend te krijgen en wanneer het bedrag van de werken hoger is dan een bepaalde drempel, moet elke ondernemer een verplichte erkenning voorleggen of het bewijs leveren dat hij aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Maar wat is een erkenning/referentie eigenlijk?

Het betreft een kwaliteitsgarantie van de ondernemer, die aantoont dat hij over de nodige competenties en middelen beschikt om bepaalde werken te voeren. De financiële en technische capaciteiten van de ondernemer worden onderzocht door de bevoegde gewestelijke minister, en dit na een advies door een commissie.

De werken worden gerangschikt in klassen, categorieën en ondercategorieën. Er zijn 8 klassen die overeenstemmen met de ingediende bedragen. De binnen een vooropgestelde klasse erkende ondernemer, kan dus geen bestek indienen voor een bedrag dat hoger is dan zijn klasse.

Klasse 1: tot 135.000 euro
Klasse 2: tot 275.000 euro
Klasse 3: tot 500.000 euro
Klasse 4: tot 900.000 euro
Klasse 5: tot 1.810.000 euro
Klasse 6: tot 3.225.000 euro
Klasse 7: tot 5.330.000 euro
Klasse 8: meer dan 5.330.000 euro

De categorieën stemmen overeen met bedrijfssectoren. Ze worden aangeduid met een letter. Er zijn 17 categorieën en de meesten hebben ook ondercategorieen. De in een categorie of ondercategorie erkende ondernemer kan dus niet inschrijven op een aanbesteding, die door de aanbestedende dienst in een andere categorie of ondercategorie werd ondergebracht.

Er is evenwel geen erkenning vereist voor werken in een categorie of ondercategorie waarvan het bedrag respectievelijk lager is dan 75.000 euro en 50.000 euro. Een erkenning blijft wel vereist voor overheidsopdrachten met een hoger bedrag. Een ondernemer die heeft nagelaten om een erkenning aan te vragen, kan zich nog steeds kandidaat stellen voor een aanbesteding, maar dan moet hij wel voldoen aan de verplichte voorwaarden.

Kleine ondernemers met onvoldoende erkenning hoeven zich geen zorgen te maken. Naast de werven van klasse 1 bestaan er nog tal van grootschaliger werven, waar ze toegang toe kunnen krijgen door tijdelijk samen te werken met een onderneming uit een hogere categorie. Daarvoor voorziet het Koninklijk besluit van 15 juli 2017 dat de eerste ondernemer het schriftelijke bewijs van de verbintenis van de tweede ondernemer om de aanbesteding samen uit te voeren, moet toevoegen aan zijn bestek.

De beide ondernemers hebben ook de mogelijkheid om zich te verenigen in de vorm van een groepering van personen zonder rechtspersoonlijkheid (of tijdelijke vennootschap). De enige voorwaarde is dat de tijdelijke vennootschap die de ondernemers samen vormen geacht wordt een erkenning te bezitten voor de werken die onder de klasse erboven vallen.

Onze andere blogs over de mythes van overheidsopdrachten al gelezen? Lees hier meer over mythe nummer 4 of lees verder over mythe 6

Download hier ons ebook met een overzicht van alle 7 mythes over overheidsopdrachten. 

Newsletter


  • Lees hier de algemene voorwaarden. De verzamelde persoonlijke informatie wordt verwerkt door EBP bv, btw-nummer: BE 0451.979.022. Ze zijn onder meer nodig om uw aanvraag te verwerken en worden vastgelegd in onze databank. EBP of een bedrijf van de Infopro Digital-groep kan deze bestanden gebruiken om u of hun klanten producten en / of diensten aan te bieden die nuttig zijn voor uw professionele activiteiten of om u te integreren in professionele archieven. Om uw rechten uit te oefenen, er bezwaar tegen te maken of om meer te weten te komen: Handvest Betreffende Persoonsgegevens.

mockup-plateforme-EBP-gratis-proef

ONTVANG EEN GRATIS PROEF MET RELEVANTE OPDRACHTEN

Gratis en vrijblijvend

Bekijk welke opdrachten er in jouw sector zijn

Zo zie je direct jouw kansen en hoe je een commerciële voorsprong opbouwt.

Share This
Scroll to Top