Het nut van een plaatsbezoek bij overheidsopdrachten (deel 1)

Het organiseren van een plaatsbezoek bij overheidsopdrachten kan zeer nuttig zijn. Niet alleen voor de inschrijvers om zo meer informatie te kunnen krijgen voor het opstellen van de offerte. Ook voor de aanbesteders is er door een plaatsbezoek een grotere kans dat offertes een correctere prijs weergeven en uitvoeringsproblemen worden vermeden. Lees hier ook deel 2 van deze blog. 

Wat is een plaatsbezoek? 

Een plaatsbezoek is in feite het bezoek van de inschrijver aan de locatie van een bepaalde overheidsopdracht. Dit kan gaan om een bouwplaats, maar ook om de locatie voor een bepaalde levering van goederen of diensten.  

Het organiseren van een plaatsbezoek door de aanbesteder is slechts verplicht indien dit noodzakelijk is voor het correct indienen van offertes. Een plaatsbezoek is echter niet wettelijk geregeld in de wet overheidsopdrachten. Door het gebrek aan regelgeving omtrent plaatsbezoeken beschikt de aanbesteder dus aan een ruime beoordelingsvrijheid om te beslissen of er een plaatsbezoek dient plaats te vinden of niet.  

Wat is het doel van een plaatsbezoek? 

Het doel van een plaatsbezoek is om de inschrijvers meer informatie te geven over de overheidsopdracht. Eventuele fouten en leemtes kunnen dan snel worden vastgesteld. Daarnaast is een plaatsbezoek ook nuttig voor de aanbesteder zelf. Zo kan een onderzoeks- en zorgvuldigheidsplicht in hoofde van de inschrijvers zwaarder geacht worden. Ook biedt een plaatsbezoek de mogelijkheid voor inschrijvers om een correctere prijsinschatting te geven.  

Al met al kunnen er middels een plaatsbezoek vooraf veel problemen worden vermeden. Zo voorziet de aanbesteder aan zijn informatieplicht door de inschrijvers volledig op de hoogte te stellen van de inhoud van de overheidsopdracht en diens verwachtingen over de uitvoering hiervan. Tot slot is het voor de aanbesteder in geval van conflicten dan ook gemakkelijker om aan te tonen dat de opdrachtnemer de juiste kennis had van de werkelijke situatie ter plaatse. Het plaatsbezoek en het attest hiervan zorgen ervoor dat de opdrachtnemer zich moeilijker kan beroepen op onvoorziene omstandigheden.   

Newsletter


  • Lees hier de algemene voorwaarden. De verzamelde persoonlijke informatie wordt verwerkt door EBP bv, btw-nummer: BE 0451.979.022. Ze zijn onder meer nodig om uw aanvraag te verwerken en worden vastgelegd in onze databank. EBP of een bedrijf van de Infopro Digital-groep kan deze bestanden gebruiken om u of hun klanten producten en / of diensten aan te bieden die nuttig zijn voor uw professionele activiteiten of om u te integreren in professionele archieven. Om uw rechten uit te oefenen, er bezwaar tegen te maken of om meer te weten te komen: Handvest Betreffende Persoonsgegevens.

mockup-plateforme-EBP-gratis-proef

ONTVANG EEN GRATIS PROEF MET RELEVANTE OPDRACHTEN

Gratis en vrijblijvend

Bekijk welke opdrachten er in jouw sector zijn

Zo zie je direct jouw kansen en hoe je een commerciële voorsprong opbouwt.

Share This
Scroll to Top