Mythe nr 3: weinig kans op succes voor kleine ondernemingen

De zko/kmo’s lijden vaak aan koudwatervrees wanneer het gaat om overheidsopdrachten. Vooral omdat ze vrezen dat ze tijd en middelen zullen besteden aan een zaak die bij voorbaat verloren lijkt. Jammer genoeg blijft het idee dat overheidsopdrachten enkel voorbehouden zijn aan grote organisaties sterk leven.

Niets is minder waar

Sinds de openbare besturen het begrip “deelcontracten” (percelen) introduceerden, zijn de overheidsopdrachten toegankelijk voor elk type onderneming. Door de overheidsopdrachten op te delen in kleinere opdrachten, hebben kmo’s en eenpersoonsbedrijven gelijke kansen om een opdracht binnen te halen.

Hoe gaat dit concreet in zijn werk?

  • Bij opdrachten voor leveringen, diensten of werken voor een geraamd bedrag hoger dan of gelijk aan 144.000 euro, moeten deelcontracten altijd worden overwogen. Wanneer de beslissing valt om niet met deelcontracten te werken, moeten de voornaamste argumenten hiervoor vermeld worden in de aanbestedingsdocumenten of in het administratief dossier
  • Opdrachten voor minder dan 144.000 euro kunnen ook in aanmerking komen voor deelcontracten. Dat kan evenwel nadelige neveneffecten met zich meebrengen, zoals bijkomende kosten voor de ondernemers. Het verdelen van een opdracht in deelcontracten kan gebeuren op kwantitatieve basis, zodat de draagwijdte van de deelcontracten is aangepast aan de mogelijkheden van een kmo. Het kan ook gebeuren op kwalitatieve basis (dus in functie van de vereiste competenties), zodat de verschillende deelcontracten afgestemd zijn op de specialisaties van de kmo’s of op de verschillende opvolgingsfases van het project.

Ook belangrijk: de aanbestedende dienst kan vermelden of de bestekken kunnen ingediend worden voor één, meerdere of alle gedeelten van de opdracht. Het aantal toegekende gedeelten aan eenzelfde inschrijver kan beperkt zijn. Deze beperking wordt hoe dan ook vermeld in de aanbesteding. Zo kan men een gezonde mededinging vrijwaren, zich verzekeren van de leveringsbetrouwbaarheid, maar ook de toegankelijkheid voor de kmo’s bevorderen.

Lees hier ook de tweede mythe van overheidsopdrachten, of ga verder naar mythe 4: lang wachten op je geld

Of download hier ons ebook met een overzicht van de 7 mythes over overheidsopdrachten. 

Newsletter


  • Lees hier de algemene voorwaarden. De verzamelde persoonlijke informatie wordt verwerkt door EBP bv, btw-nummer: BE 0451.979.022. Ze zijn onder meer nodig om uw aanvraag te verwerken en worden vastgelegd in onze databank. EBP of een bedrijf van de Infopro Digital-groep kan deze bestanden gebruiken om u of hun klanten producten en / of diensten aan te bieden die nuttig zijn voor uw professionele activiteiten of om u te integreren in professionele archieven. Om uw rechten uit te oefenen, er bezwaar tegen te maken of om meer te weten te komen: Handvest Betreffende Persoonsgegevens.

mockup-plateforme-EBP-gratis-proef

ONTVANG EEN GRATIS PROEF MET RELEVANTE OPDRACHTEN

Gratis en vrijblijvend

Bekijk welke opdrachten er in jouw sector zijn

Zo zie je direct jouw kansen en hoe je een commerciële voorsprong opbouwt.

Share This
Scroll to Top