Mythe nr 1: de procedure gaat gepaard met een hoop papierwerk

De openbare diensten staan bekend om hun nooit aflatende papierwinkel

Dit cliché lijkt de tand des tijds ongeschonden te doorstaan. Nochtans oogt de realiteit van de overheidsopdrachten helemaal anders.

Elektronisch inschrijven op overheidsopdrachten

De wet van 17 juni 2016 voorziet namelijk dat het communiceren en het uitwisselen van informatie tussen aanbestedende dienst en de inschrijvers altijd via elektronische weg moet verlopen. Daarmee doelt de wetgever op het gebruikmaken van het e-Procurementplatform en zijn verschillende toepassingen:

  • E-Notification voor de publicatie en het raadplegen van aanbestedingen
  • E-Tendering voor het indienen van offertes en/of aanvragen om deel te nemen
  • E-Awarding voor het evalueren en gunnen van overheidsopdrachten
  • E-Auction voor de elektronische veilingen
  • E-Catalogue voor het gebruik van de elektronische catalogi

Er bestaan evenwel twee uitzonderingen op de regel. Het gebruik van elektronische communicatiemiddelen is niet verplicht:

  • Wanneer een overheidsopdracht werd gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Hiermee wordt bedoeld dat de aanbestedende dienst de verschillende ondernemers, leveranciers of dienstverleners van zijn keuze raadpleegt en met verschillende van hen over de specifieke voorwaarden onderhandelt.
  • Wanneer het gaat om een overheidsopdracht waarvan het geraamde bedrag lager of gelijk is aan 30.000 euro (overheidsopdrachten van beperkte waarde), omdat voor dergelijke opdrachten een aanvaarde factuur volstaat. Dat betekent dat de factuur geldt als bewijs van het sluiten van de overeenkomst. Let wel: de factuur bewijst alleen het bestaan van de overeenkomst, niet de regelmatigheid van de gunning.

Het gunnen van een overheidsopdracht blijft nog steeds mogelijk via e-mail of fax en op de dag zelf via aangetekende zending.

Lees hier verder over de tweede mythe van overheidsopdrachten over de onrealistische toegangsvoorwaarden om mee te doen aan overheidsopdrachten. 

Of download hier ons ebook met een overzicht van de 7 mythes over overheidsopdrachten. 

Newsletter


  • Lees hier de algemene voorwaarden. De verzamelde persoonlijke informatie wordt verwerkt door EBP bv, btw-nummer: BE 0451.979.022. Ze zijn onder meer nodig om uw aanvraag te verwerken en worden vastgelegd in onze databank. EBP of een bedrijf van de Infopro Digital-groep kan deze bestanden gebruiken om u of hun klanten producten en / of diensten aan te bieden die nuttig zijn voor uw professionele activiteiten of om u te integreren in professionele archieven. Om uw rechten uit te oefenen, er bezwaar tegen te maken of om meer te weten te komen: Handvest Betreffende Persoonsgegevens.

mockup-plateforme-EBP-gratis-proef

ONTVANG EEN GRATIS PROEF MET RELEVANTE OPDRACHTEN

Gratis en vrijblijvend

Bekijk welke opdrachten er in jouw sector zijn

Zo zie je direct jouw kansen en hoe je een commerciële voorsprong opbouwt.

Share This
Scroll to Top