Aanbesteder – Aanbestedende overheid

Een openbare aanbesteding is een aanbestedingsvorm waarbij één of meerdere overheden een aankondiging plaatst waarbij bedrijven gevraagd worden om een offerte in te dienen. Op een vooraf bepaalde datum sluit de inschrijving en selecteert de opdrachtgever aan de hand van verschillende gunningscriteria, welk bedrijf de opdracht krijgt. Het verlenen van deze opdracht aan één van de bedrijven wordt een gunning genoemd. Het spreekt voor zich dat zo’n aanbesteding aan tal van regels, richtlijnen en wetgeving gebonden is. Dit om alles correct en transparant te laten verlopen.

https://www.tender-alert.be/wat-is-een-openbare-aanbesteding/

Heel eenvoudig gesteld zijn overheidsopdrachten alle aankopen door overheden van diensten, werken en producten. Dat kan gaan van het bouwen van infrastructuur, meubilair kopen voor een kantoor tot het contracteren van een schoonmaakdienst. In 2014 ontwikkelde de Europese Unie een richtlijn voor overheidsopdrachten. Hiermee wilde ze een level-playing field creëren voor alle ondernemingen die een overheidsopdracht willen binnenhalen. Daarom koppelde ze naargelang de grootte van de overheidsopdrachten specifieke vereisten vast aan de procedure die een overheid moet volgen wanneer ze een opdracht toekent aan een uitvoerder.
https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/overheidsopdrachten

Newsletter


  • Lees hier de algemene voorwaarden. De verzamelde persoonlijke informatie wordt verwerkt door EBP bv, btw-nummer: BE 0451.979.022. Ze zijn onder meer nodig om uw aanvraag te verwerken en worden vastgelegd in onze databank. EBP of een bedrijf van de Infopro Digital-groep kan deze bestanden gebruiken om u of hun klanten producten en / of diensten aan te bieden die nuttig zijn voor uw professionele activiteiten of om u te integreren in professionele archieven. Om uw rechten uit te oefenen, er bezwaar tegen te maken of om meer te weten te komen: Handvest Betreffende Persoonsgegevens.

mockup-plateforme-EBP-gratis-proef

ONTVANG EEN GRATIS PROEF MET RELEVANTE OPDRACHTEN

Gratis en vrijblijvend

Bekijk welke opdrachten er in jouw sector zijn

Zo zie je direct jouw kansen en hoe je een commerciële voorsprong opbouwt.

Share This
Scroll to Top