Er circuleert veel geld

Hoeveel valt er te verdienen met overheidsopdrachten?

Het bruto binnenlands product in België bedroeg in 2020 zo’n 451,2 miljard euro. Dat is de waarde van alle geproduceerde diensten en goederen in ons land in dat jaar. Van die 451,2 miljard euro ging maar liefst 69 miljard euro naar openbare aanbestedingen[1].

1. Niet voor elke aankoop is een aanbesteding nodig

Een heel pak geld. Maar wat valt er dan te verdienen als je een overheidsopdracht wint? Om te beginnen is het goed om te weten dat overheden niet voor elke uitgave een aanbesteding uitschrijven. Het zou praktisch onhaalbaar zijn mocht een openbare dienst twee laptops nodig hebben, en hiervoor een hele procedure moeten opstarten. Onder meer voor uitgaven die onder een bepaald bedrag vallen of waar spoed mee gemoeid is, is er geen publicatie van de opdracht nodig. Openbare aanbestedingen gaan dan meestal ook om hogere bedragen.

In 2020 werden er 18.755 overheidsopdrachten aangekondigd en werd er voor 69 miljard euro hieraan besteed. Dat is gemiddeld goed voor 3.679.019 euro per opdracht. Al moet je er natuurlijk bij dit gemiddelde wel vanuit gaan dat het bestede geld niet enkel betrekking heeft op de openbare aanbestedingen die in 2020 werden uitgeschreven.

2. Grote opdrachten ook interessant voor kmo’s

Die hoge bedragen kunnen kleinere bedrijven wellicht wat afschrikken. Alleen: slechts een deel van de overheidsopdrachten zijn megaprojecten die tot tientallen of honderden miljoenen euro kunnen oplopen. 34% van de opdrachten wordt bovendien onderverdeeld in loten[1]. Hierdoor zijn er ook voor grote opdrachten opportuniteiten voor kleine bedrijven. Ondernemingen kunnen zich ook verbinden om samen te werken op een bepaald project. Hierdoor hoeft een individueel bedrijf niet alle risico’s te dragen. In je offerte kun je ook opnemen dat je een beroep zal doen op onderaannemers.

3. Prijs is niet de enige factor

De prijs van een offerte is voor de overheid niet de enige factor bij het toekennen van een aanbesteding. Ook andere aspecten spelen mee, zoals duurzaamheid en expertise. In 2019 werd slechts 34% van de aanbestedingen uitsluitend toegekend omdat de offerte de goedkoopste was.[1] Dat maakt het mogelijk om bij een overheidsopdracht een iets hogere winstmarge voorop te stellen. Zeker als je in een bepaalde niche werkt of als weinig van je concurrenten deelnemen aan openbare aanbestedingen. Voor 24% van de overheidsopdrachten in België dient er zich slechts één kandidaat aan.[2]

4. Hoe snel zie ik mijn geld?

Dat is een terechte vraag. Vandaag heerst nog vaak de perceptie dat overheden altijd te laat over de brug komen met hun centen. Hoewel die situatie vandaag nog lang niet perfect is, is dit grondig veranderd. De ‘Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties’ uit 2002[1] betekende een grote verbetering in het betaalgedrag van overheden. Nadien werd dit effect nog eens versterkt door bijkomende wetswijzigingen.

Ook voor overheden bedraagt de wettelijke betaaltermijn 30 dagen en afwijkingen tot maximum 60 dagen zijn alleen mogelijk als die uitdrukkelijk worden bedongen. Enkel overheidsdiensten die gezondheidszorg verstrekken, krijgen nog 90 dagen om te betalen. Als je factuur niet tijdig betaald wordt, heb je bovendien het recht een verwijlintrest van 8 procent te vragen[2]. Met de huidige lage rente is dat een hoog percentage.

 

Hoe snel betalen overheden hun facturen?[1]

Federale overheid

●     61,5% binnen de afgesproken termijn

●     11% 0-30 dagen na de vervaldatum

●     27,5% meer dan 30 dagen na de vervaldatum

 

Overheden van gemeenschappen en gewesten

●     55% binnen de afgesproken termijn

●     5,25% 0-30 dagen na de vervaldatum

●     39,75% meer dan 30 dagen na de vervaldatum

 

Provinciale overheden

●     76,25% binnen de afgesproken termijn

●     10,5% 0-30 dagen na de vervaldatum

●     13,25% meer dan 30 dagen na de vervaldatum

 

Gemeentelijke overheden

●     67,5% binnen de afgesproken termijn

●     11,5% 0-30 dagen na de vervaldatum

●     21% meer dan 30 dagen na de vervaldatum

 

Bovenstaande percentages hebben betrekking op de periode van 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2020.

 

Je ook kandidaat stellen voor een overheidsopdracht? We helpen je graag!

 

[1] Bron: Graydon

[2] Bron: Openjustice.be

[3] Bron: PublicProcurement.be

[4] bron: Europese Commissie

[5] bron: Europese Commissie

[6] bron: Europese Commissie

[7] bron: OESO – Government at a Glance 2021– p 163

Newsletter


  • Lees hier de algemene voorwaarden. De verzamelde persoonlijke informatie wordt verwerkt door EBP bv, btw-nummer: BE 0451.979.022. Ze zijn onder meer nodig om uw aanvraag te verwerken en worden vastgelegd in onze databank. EBP of een bedrijf van de Infopro Digital-groep kan deze bestanden gebruiken om u of hun klanten producten en / of diensten aan te bieden die nuttig zijn voor uw professionele activiteiten of om u te integreren in professionele archieven. Om uw rechten uit te oefenen, er bezwaar tegen te maken of om meer te weten te komen: Handvest Betreffende Persoonsgegevens.

mockup-plateforme-EBP-gratis-proef

ONTVANG EEN GRATIS PROEF MET RELEVANTE OPDRACHTEN

Gratis en vrijblijvend

Bekijk welke opdrachten er in jouw sector zijn

Zo zie je direct jouw kansen en hoe je een commerciële voorsprong opbouwt.

Share This
Scroll to Top