EBP viert jubileum met innovatieproject en gooit daarbij 30 jaar ervaring in de strijd

EBP viert dit jaar zijn dertigste verjaardag. Mede door de opgebouwde ervaring is het bedrijf al drie decennia de betrouwbare rots in de branding voor klanten in het vinden en winnen van overheidsopdrachten en bouwprojecten. Om ook voor de komende jaren dé referentie te blijven start EBP met een vernieuwingsoperatie en benadrukt het belang dat EBP hecht aan innovatie, kwalitatieve marktinformatie en een uitmuntende klantenservice. Dit alles werd visueel samengebald in een nieuw fris logo.

EBP zet zich in om klanten succesvol te maken in het verwerven van overheidsopdrachten en private bouwprojecten. Het unieke aanbod van nauwkeurige marktinformatie, praktijkgerichte trainingen en diensten wordt ondersteund door een ervaren en innovatief team.

Met de ambitie om binnen vijf jaar de onbetwiste marktleider te zijn, streeft EBP ernaar een "Future proof one-stop-shop" te zijn voor al uw behoeften rondom overheidsopdrachten, bouwprojecten en bouwinformatie. De klantgerichte strategie, met een sterke focus op data, een innovatief platform en essentiële inzichten, allemaal gericht op de klant, wordt verder aangescherpt.

Logo symboliseert vernieuwing en onophoudelijke inzet op drie niveaus

Betrouwbare data, het hart van de business

Het rode punt in het centrum van het logo staat symbool voor het centrale doel dat EBP nastreeft: klanten voorzien van de meest accurate en complete data en informatie. Dit wordt mogelijk gemaakt door een schaalbaar SaaS-platform, dé kern van de data-gedreven bedrijfsstrategie. De rode stip vertegenwoordigt de vastberadenheid van EBP om altijd de meest betrouwbare en doelgerichte informatiebron te zijn voor zijn klanten. De blauwe cirkel staat dan weer voor de
continuïteit van de inspanningen om steeds nieuwe bronnen te ontdekken en de data te verrijken.
Het staat voor de belofte van kwaliteit, nauwkeurigheid en innovatie.

Klant staat centraal

De rode stip staat voor het belang dat EBP hecht aan klantgerichtheid. EBP stelt de klant altijd centraal en gaat voor niets minder dan een topbeleving. Het mag dan ook niet verbazen dat de volledige bedrijfsvoering en alle producten en diensten zijn ontworpen met de klant als uitgangspunt. In functie daarvan staat de blauwe cirkel voor de innovatie en continuïteit in dataverrijking.

Alle afdelingen werken grensoverschrijdend aan hetzelfde doel

Het symboliseert het streven naar het doorbreken van interne grenzen, om zo naar eenzelfde doel toe te werken. Met één verenigd EBP-team. Samenwerking, communicatie en teamwork tussen verschillende afdelingen en teams belichaamt de nieuwe bedrijfscultuur.
Deze cultuur is geworteld in kernwaarden zoals vertrouwen, respect, humor, behulpzaamheid, winnaarsmentaliteit, verantwoordelijkheid en transparantie. Het onderstreept het belang van de continue ontwikkeling van de EBP-medewerkers. Hun expertise en drive zijn immers essentieel voor het realiseren van de visie.

Door deze elementen in het nieuwe logo van EBP te integreren, communiceert het bedrijf niet alleen de huidige waarden en doelstellingen, maar ook de drang naar voortdurende innovatie, klantgerichtheid en samenwerking.

Share This
Scroll to Top