devlop

Aanbesteder – Aanbestedende overheid

Een openbare aanbesteding is een aanbestedingsvorm waarbij één of meerdere overheden een aankondiging plaatst waarbij bedrijven gevraagd worden om een offerte in te dienen. Op een vooraf bepaalde datum sluit de inschrijving en selecteert de opdrachtgever aan de hand van verschillende gunningscriteria, welk bedrijf de opdracht krijgt. Het verlenen van deze opdracht aan één van …

Aanbesteder – Aanbestedende overheid Read More »

De nieuwe Europese drempelbedragen voor 2022 en 2023

Bij de plaatsing van overheidsopdrachten dient de aanbestedende dienst rekening te houden met de Europese drempelwaarden. Wanneer de geraamde waarde van een overheidsopdracht evenveel of meer is dan het Europese drempelbedrag, dan is deze opdracht onderworpen aan de Europese regelgeving. Deze bedragen worden elke 2 jaar vastgesteld door de Europese Commissie. Voor overheidsopdrachten met een …

De nieuwe Europese drempelbedragen voor 2022 en 2023 Read More »

Scroll to Top