Overheidsopdrachten in 2020: welke impact heeft Covid-19?

Wat zijn de aanpassingen in de regelgeving omtrent overheidsopdrachten in 2020? En welke impact hebben de Covid-19 maatregelen op de uitvoering hiervan? Als een van de sprekers tijdens National Tender Day 2020 vat Christian Geldhof, openbare aankoper en opleider in overheidsopdrachten bij de Federale Politie, moeiteloos al deze actuele ontwikkelingen samen.  

Aanpassingen in de regelgeving 

Allereerst zijn er een aantal aanpassingen doorgevoerd in de regelgeving als het gaat om overheidsopdrachten. Zo zijn de drempelbedragen aangepast en is het sinds 1 januari 2020 verplicht om offertes voor Belgische overheidsopdrachten digitaal in te dienen. Klik hier voor meer informatie over de wijzigingen in de regelgeving.  

Het onderscheid tussen vaste en voorwaardelijke delen 

Een andere belangrijke ontwikkeling is het onderscheid tussen vaste en voorwaardelijke delen in overheidsopdrachten. In feite is het grootste verschil tussen de twee al in de naam terug te vinden: een vast gedeelte moet verplicht worden besteld en uitgevoerd, terwijl dit voor voorwaardelijke delen niet geldt. Het belangrijkste om te weten hierbij is dat het in het voordeel is van alle partijen om te werken in gedeelten. Zo kan er geen enkele verwarring ontstaan over wat er van de uitvoerder van de overheidsopdracht gevraagd wordt.  

De impact van Covid-19 op overheidsopdrachten 

Dat het coronavirus en de maatregelen die naar aanleiding hiervan zijn getroffen in onze samenleving van invloed zijn op de uitvoering van overheidsopdrachten moge duidelijk zijn. Hoe groot deze impact precies is, zal later moeten blijken.  

Op dit moment wordt er in het bijzonder gekeken naar de onvoorziene omstandigheden die deze crisis met zich meebrengt. De diverse maatregelen, welke op lokaal, regionaal en soms ook Europees niveau worden gehanteerd, hebben er onder andere voor gezorgd dat opdrachten stil zijn komen te liggen en de uitvoeringstermijn niet kan worden behaald. Neem bijvoorbeeld de extra sanitaire maatregelen die moeten worden getroffen om een veilige doorgang van de uitvoering te realiseren. 

Veel overheidsopdrachten moeten hierdoor herzien worden. Er wordt gekeken of de onvoorziene omstandigheden nadelen hebben berokkent voor de opdrachtnemer. Aan de hand van elke aparte situatie wordt vervolgens bepaald wat de beste afhandeling is. Wordt de uitvoeringstermijn geschorst of verlengd? Heeft de opdrachtnemer recht op een schadevergoeding? Of is de opdracht simpelweg niet meer levensvatbaar waardoor deze dient te worden verbroken? Al deze maatregelen kunnen uiteraard enkel worden genomen mocht de situatie redelijkerwijs verbonden zijn aan de Covid-maatregelen.  

Christian Geldhof, Diensthoofd Procurement bij de Federale Politie, heeft meer dan 20 jaar ervaring met overheidsopdrachten. Hij was een van de sprekers tijdens National Tender Day 2020. Blijf op de hoogte van al onze evenementen via deze link 

Newsletter


  • Lees hier de algemene voorwaarden. De verzamelde persoonlijke informatie wordt verwerkt door EBP bv, btw-nummer: BE 0451.979.022. Ze zijn onder meer nodig om uw aanvraag te verwerken en worden vastgelegd in onze databank. EBP of een bedrijf van de Infopro Digital-groep kan deze bestanden gebruiken om u of hun klanten producten en / of diensten aan te bieden die nuttig zijn voor uw professionele activiteiten of om u te integreren in professionele archieven. Om uw rechten uit te oefenen, er bezwaar tegen te maken of om meer te weten te komen: Handvest Betreffende Persoonsgegevens.

mockup-plateforme-EBP-gratis-proef

ONTVANG EEN GRATIS PROEF MET RELEVANTE OPDRACHTEN

Gratis en vrijblijvend

Bekijk welke opdrachten er in jouw sector zijn

Zo zie je direct jouw kansen en hoe je een commerciële voorsprong opbouwt.

Share This
Scroll to Top