Het opstellen van een goed bestek voor overheidsopdrachten (deel 1)

Het bestek is van groot belang voor overheidsopdrachten. Het vormt de basis voor de uitvoering van de opdracht. In deze blog gaan we dieper in op het belang van een goed bestek en hoe deze is opgebouwd. Lees hier ook deel 2 van deze blog, met onze tips & tricks voor het opstellen van een bestek.

Wat is een bestek?

Een bestek is de nauwkeurige beschrijving van de overheidsopdracht en bevat alle relevante inlichtingen met betrekking tot de procedures en de uitvoering van de opdracht. In feite vormt het bestek samen met de algemene uitvoeringsregels en de offerte van de ondernemer de overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. Uiteraard dient het bestek te voldoen aan de wet- en regelgeving. 

Het doel van een bestek is om zoveel mogelijk goede offertes te ontvangen voor de mededingingsprocedure, waardoor de aanbesteder op een efficiënte wijze over kan gaan op de selectie en gunning van de opdracht.  

Om dit doel te kunnen bereiken is het van belang om het bestek zo compleet, duidelijk en realistisch mogelijk op te stellen. Niet alleen om zoveel mogelijk bekwame inschrijvers te bereiken, maar ook om de wet- en regelgeving na te leven en te zorgen voor een vlotte uitvoering van de opdracht. Door een volledig en juridisch correct bestek op te stellen, zorg je er tevens voor dat eventuele gerechtelijke procedures worden vermeden.   

Hoe is een bestek opgebouwd?

De wetgeving bepaalt niet wat de vorm of inhoud van een bestek moet zijn. De meeste bestekken zijn opgebouwd uit een algemeen deel en een specifiek deel. Het algemene deel bevat administratieve informatie (alles wat betrekking heeft op de plaatsing), een contractueel deel (dit heeft betrekking op de uitvoering) en een technisch gedeelte (bepalingen over de technische specificaties van de werken, leveringen of diensten).  

Het specifieke deel bevat de informatie die vermeld dient te worden overeenkomstig de wetgeving, specifiek voor de opdracht. Denk hierbij aan specifieke vermeldingen over de manier van het indienen van de offerte, het formaat van de bestanden en de ondertekening. Maar ook aan vermeldingen over bijvoorbeeld alternatieve uitvoeringswijzen, verlengingen, raamovereenkomsten, intellectueel eigendom of herzieningsclausules.  

Veel bestekken bevatten daarnaast ook nog een aantal bijlages, zoals een offerteformulier, een sjabloon voor referenties, een handleiding voor het elektronisch indienen van offertes en een verwerkersovereenkomst. Dit is niet verplicht maar wel zeer handig en overzichtelijk, voor zowel de inschrijver als opdrachtgever (voor de selectieprocedure).  

Een opleiding volgen over dit onderwerp? Ontdek hier onze opleiding over het opstellen van bestekken!

Newsletter


  • Lees hier de algemene voorwaarden. De verzamelde persoonlijke informatie wordt verwerkt door EBP bv, btw-nummer: BE 0451.979.022. Ze zijn onder meer nodig om uw aanvraag te verwerken en worden vastgelegd in onze databank. EBP of een bedrijf van de Infopro Digital-groep kan deze bestanden gebruiken om u of hun klanten producten en / of diensten aan te bieden die nuttig zijn voor uw professionele activiteiten of om u te integreren in professionele archieven. Om uw rechten uit te oefenen, er bezwaar tegen te maken of om meer te weten te komen: Handvest Betreffende Persoonsgegevens.

mockup-plateforme-EBP-gratis-proef

ONTVANG EEN GRATIS PROEF MET RELEVANTE OPDRACHTEN

Gratis en vrijblijvend

Bekijk welke opdrachten er in jouw sector zijn

Zo zie je direct jouw kansen en hoe je een commerciële voorsprong opbouwt.

Share This
Scroll to Top