Nietigheid en overheidsopdrachten

Een overheidsopdracht is een publiek contract, ofwel een overheidscontract. Deze zijn onderworpen aan bijzondere wetgeving. Door de tijd heen is er stelselmatig meer rechtsbescherming gekomen. Neem bijvoorbeeld de nieuwste maatregel waarbij er een mogelijkheid is van een ‘stand still’ periode van 15 dagen voordat een contract definitief kan worden gesloten.  

Nietigheidsverklaring

Over de mogelijkheid tot een nietigheidsverklaring van overheidscontracten is veel verdeeldheid in de rechtspraak. Dit heeft te maken met de dualiteit in rechtsbescherming door de Raad van State enerzijds en de Burgerlijke Rechter anderzijds. In 2010 werd de onverbindend-verklaring ingevoerd. Hierin staat dat een overheidsopdracht tot zelfs 6 maanden na sluiting van de procedure en ondertekening van het contract nietig kan worden verklaard.  

Schendingen van het contract

Zelfs beperkte schendingen van het overheidsopdrachtenrecht kunnen aanleiding geven tot een absolute nietigheidsverklaring van het contract, met verregaande gevolgen. Denk hierbij aan een schadevergoeding. Dit is echter niet altijd mogelijk, daar er sprake is van een mogelijk gedeelde aansprakelijkheid. Het Hof van Justitie geeft namelijk aan dat de due diligence bij beide partijen ligt: zowel ondernemers als aanbestedende overheden zijn verantwoordelijk voor het opstellen van een niet-nietig contract.  

Ook wordt er veel discussie gevoerd in de rechtspraak over of een schending van het gelijkheidsbeginsel tot een nietigheidsverklaring zou moeten leiden. Velen zijn het erover eens dat dit zo zou moeten zijn, terwijl in de praktijk niet alle rechters dit ook daadwerkelijk opvolgen.  

Al met al is duidelijk dat de rechtsspraak en de rechtsleer zijn verdeeld als het gaat om het rechtsbeschermingssysteem bij overheidsopdrachten. Er is in veel gevallen geen juridische consistentie te vinden. In de praktijk geldt bijvoorbeeld dat de mogelijkheid voor een aanbestedende overheid om zich te beroepen op eigen fouten beperkt blijft, of een brug te ver is.  

Wil je weten wat EBP voor jou kan betekenen? Neem dan contact met ons op via info@ebp.be. Wij helpen je graag verder.

Newsletter


  • Lees hier de algemene voorwaarden. De verzamelde persoonlijke informatie wordt verwerkt door EBP bv, btw-nummer: BE 0451.979.022. Ze zijn onder meer nodig om uw aanvraag te verwerken en worden vastgelegd in onze databank. EBP of een bedrijf van de Infopro Digital-groep kan deze bestanden gebruiken om u of hun klanten producten en / of diensten aan te bieden die nuttig zijn voor uw professionele activiteiten of om u te integreren in professionele archieven. Om uw rechten uit te oefenen, er bezwaar tegen te maken of om meer te weten te komen: Handvest Betreffende Persoonsgegevens.

mockup-plateforme-EBP-gratis-proef

ONTVANG EEN GRATIS PROEF MET RELEVANTE OPDRACHTEN

Gratis en vrijblijvend

Bekijk welke opdrachten er in jouw sector zijn

Zo zie je direct jouw kansen en hoe je een commerciële voorsprong opbouwt.

Share This
Scroll to Top